St Patrick's Day - Directed drawing.

How to draw a Leprechaun. 

Zapraszam do wspólnego rysowania z Art for Kids Hub (American English)

 

Art for Kids Hub to jeden z naszych ulubionych kanałów. Znajdziesz ich na YouTube lub ich stronie  :) Styl rysunków jest atrakcyjny zarówno dla dziewczyn, chłopców jak i dorosłych! Kanał jest przyjemny, prowadzi go ojciec z dziećmi. Widzimy jednocześnie rysunek dorosłego oraz rysunek wykonany przez dziecko - często z jego własną interpretacją. Pomoże to Twojemu dziecku utożsamić się z pracą “mniej idealną”. 

Przydatne wyrażenia i słownictwo

z odcinka “How to draw a leprechaun folding surprise puppet” 

 

Flatten it out and flip it over.  

  • to flatten sth out /ˈflætən sʌm.θɪŋ aʊt / (phrasal verb) - to make something completely flat.  

Colour the big circle in and leave the little circle white.

  • to colour sth in /kʌl.ə sʌm.θɪŋ ɪn/ - to fill an area with colour using paint, coloured pencils, etc.

Fold the paper.

  • to fold /fəʊld/ to bend sth, especially paper or cloth, so that one part of ot lies on the other part.

Line up the edge and then crease it. 

  • to crease /kriːs/ if you crease sth, it gets a line in it where it has been folded.  

Let’s put a piece of scratch paper under your drawing. 

  • [noun] Scrap paper /ˈskræp ˌpeɪ.pə/ (UK)
  • [noun] Scratch paper /ˈskrætʃ ˌpeɪ.pə/ (US) loose sheets of paper, often partly used. 

We don’t want our marker to bleed through the paper and get onto our table.

  • to bleed through - when something is seeping, spreading through something.  e.g. the seepage of ink.

 

Do pobrania!  

Chcesz ułatwić sobie życie przy directed drawing? Szczegółowo spisałam ważniejsze kroki i polecenia. W pdf znajdziesz też zadanie dla dziecka.

Kliknij tutaj i pobierz bezpłatnie! 

Miłego korzystania! 

 

Znasz już 5 korzyści językowych rysowania według wskazówek? Jeśli nie to przeczytaj tutaj.