A.M. English Podcast — vocab

Sticky Vocab

audio pronunciation vocab vocabulary wymowa

Sticky Vocab

Sticky notes + vocabulary = Sticky Vocab 

Przepisz słowa na karteczkę i powtarzaj ze mną na głos!

Żeby używać słowo w spontanicznej mowie trzeba: 

1. Zrozumieć wymowę. 

2. Utrwalić pamięć mięśniową prawidłowo powtarzając słowa. 

Trenuj naturalną wymowę ze mną - zwracam uwagę na dźwięki, łączenie słów oraz intonację!

Dowiedz się więcej →